Opstartproblemen voor het Zesde

Net als de eerste is ook de tweede externe wedstrijd voor het Zesde op een nederlaag uitgelopen. In Bussum werd het tegen B.S.G. IV uiteindelijk 5-3. Een uitslag waar mee valt te leven, al waren er zeker op het eind van de avond kansjes op meer, maar misschien zou dat onverdiend zijn geweest.

Enfin, ikzelf had mezelf thuis een rustig avondje op de bank voorgesteld, maar was door Ritsaert opgeroepen om in te vallen. Normaal ben ik er niet zo dol op om extern te spelen, zeker als het buiten Utrecht is, maar Ritsaert zat echt omhoog en dan moet je niet te beroerd zijn. Nadat de wedstrijd was begonnen kon ik echter na dik 3 kwartier al weer mijn spulletjes pakken. In een doodnormale Siciliaan waar wit en zwart wat standaardzetjes hadden gedaan schoot zwart een bok.

Na 16. … d5 is er niet zoveel aan de hand, maar zwart besloot op jacht te gaan. 16. … Pc4? wint het loperpaar maar verliest een pion. 17. Lxc4 Dxc4 18. Dxd6 Lc6 (Tc5 had ook gekund, maar dan heb je Da3!) 19. Td4 (Pa5 was ook mogelijk). Zwart dacht hier met 19. …Pxe4 nog wat te redden, maar gaf op na 20. Dxf8.

De wedstrijd kwam weer in evenwicht doordat aan bord 2 het volgende gebeurde

We zien de contouren van een Siciliaanse draak, waar het bij de zwarten wat lijkt mis te zijn gegaan. Wit kwam met een mooie combinatie 18. Pd5 dreigt een vork op b6 en een pionnetje meepikken op e7. Ritsaert dacht vervolgens een pion mee te kunnen pikken. 18. … Dxa2, maar kwam pas na 18. Pb3! Le6 19. Pc3! tot de ontdekking dat ie getruukt werd.  Na een halfuurtje denktank kwam hij tot de conclusie dat verzet zinloos was geworden.

De wedstrijd was na 5 partijen nog in evenwicht. Jeroen speelde tegen een Tarrasch gezonde zetten, kwam op een gegeven moment zelfs 2 pionnen voor en deed zijn beklag dat hij toch maar weer een pion had ‘weggegeven’, maar kreeg daar wel actiever spel door, de eindstelling was ook leerzaam.

Helaas blunderde zwart hier met 1 … h5? waarna 2, Dh8 mat is, maar de variant 1. … Kh6 2. Df8 Dg7 3. g4! (dreigt g5, met damewinst) Dxf8 4. Txf8 Kg7 5. Ta8! is goed voor wit. Nog wel even meer werk, maar wit kan geleidelijk zijn stelling verbeteren bv. met Ta7 zodat er dreiging op de a-pion en de 7e rij blijft.

Jelle stond de gehele partij lastig. Veel opgerukte witte pionnen beperkte de vrijheid van de zwarte stukken, zelfs zodanig dat Jelle een paard voor 2 pionnen moest geven. Dit leidde tevens tot 2 opengerukte koningsstellingen, waarbij de zwartspeler stug bleef verdedigen en steeds de juiste dreigingen in de stelling wist te weven waardoor wit nauwkeurig moest blijven verdedigen, maar dat deed hij bekwaam en op het moment dat Jelle te inhalerig werd en een vierde pion met zijn toren meesnoepte, deed de witspeler de enige juiste zet, hetgeen mat dreigde of torenverlies inleidde.

Alex hield het niet droog in een positionele partij waar ook hier activiteit, in dit geval van een zwarte toren, hem te machtig werd. Er werden teveel witte pionnen opgepeuzeld en daarom streek Alex de vlag.

En als laatste was Wim nog bezig. Manman, wat heb ik genoten van deze partij. Alleen maar hulde voor deze 2 spelers die beiden tot het gaatje gingen en dat op hun leeftijd. Wat een SPIRIT!. De partij valt hieronder (voor het grootste gedeelte na te spelen) en dat zou ik zeker doen. Ik wil een voorstel doen, door deze partij te hernoemen tot ‘De partij die om f3 schreeuwde!!‘.

een diagram om dit aan te geven:

Ten slot nog een opdracht aan de lezers. Aan bord 4 speelde Chris een nette partij en kwam uiteindelijk het volgende eindspel op het bord:

In de analyse natijd werd dit door de Bussumnaren stug verdedigd tot remise, terwijl de Keresianen druk hun best deden dit te winnen, hetgeen niet lukte, het was ook al laat en niet iedereen was even scherp meer. Volgens mij is dit nog steeds gewonnen voor zwart. Hij loopt over de witte velden richting e4, of f3 en later misschien g4, zet de witte koning buitenspel en haalt dan de witte f-pion op.  Maar misschien is het toch wel remise, ik weet het niet en dan is vervolgens de vraag of de volgende stelling enig verschil maakt:

Het idee is dat nu de pion op h6 staat g5 gedekt wordt en dus niet zomaar straffeloos Kh5 gespeeld kan worden. Ook hier is dan het idee dat de zwarte koning via de witte velden naar de witte f-pion kan lopen. Wie het weet mag het zeggen.

De volgende wedstrijd is 14 december tegen Doorn-Driebergen. Eens kijken wat dat weer voor spektakel geeft.